Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterprogram i skandinavistik

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogram i skandinavistik riktar sig till dig med goda kunskaper i svenska (alt. norska eller danska) som har läst motsvarande en kandidatexamen (Bachelor) med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, inklusive minst 60 ECTS poäng (högskolepoäng) språkliga och litterära studier i danska, isländska, norska eller svenska.

Masterprogrammet ges i samarbete mellan litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Skandinavistik är ett väletab­lerat ämne i världen, och masterprogrammet i skandinavistik ger dig möjlighet att även i Sverige studera nordiska språk, nordisk litteratur, historia och kultur. Programmet präglas av den breda forskningskompetens som utmärker institutionerna för nordiska språk och litteraturvetenskap. Du kan fördjupa dig i allt från runologi och isländska till namnforskning och grammatik; från nordisk lyrik och 1700-talslitteratur till litteratursociologi och politisk retorik.

Kurserna är normalt seminariebaserade och erbjuder dig träning i muntlig kommunikation. Det akademiska skrivandet tränas i varierade skrivuppgifter. Läser du det tvååriga programmet har du möjlighet till praktik.

En masterexamen i skandinavistik förbereder dig för yrken där kunskap om litteratur och språk står i centrum, och den ger kunskaper och bildning som är av nytta för arbeten inom kultursektorn och statlig förvaltning såväl som i närings­livet, t.ex. som informatör eller redaktör.

Undervisningsspråket är svenska. Examen: Filosofie magister eller filosofie master.

 

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive 60 hp skandinavistik (dvs. språkliga eller litterära studier i danska, isländska, norska eller svenska).Dessutom krävs kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå och i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights