Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i skandinavistik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i skandinavistik

Masterprogram i skandinavistik är programmet för dig som läst motsvarande en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området med inriktning mot skandinavistik. Programmet ger möjligheter att arbeta med kulturförmedling i vid mening, samt som översättare, tolk eller informatör inom såväl statlig förvaltning som i organisationer och internationella affärsföretag. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan (till exempel som modersmålslärare), samt för fortsatt akademisk verksamhet.Programmet är tvärvetenskapligt och förenar studier i litteraturvetenskap och nordiska språk. Syftet är att ge dig möjlighet att kritiskt arbeta med frågor som rör historiska och nutida uttryck hos, samt likheter och skillnader mellan de nordiska språken och deras litteratur och kultur.Inom programmet kombineras obligatoriska och valfria kurser. Utbildningen inleds med en avancerad introduktionskurs i språk och litteratur, samt en teori- och metodkurs (antingen med inriktning mot litteraturvetenskap eller svenska). Under andra terminen läses kurserna Sjunget, sagt, skrivet. Svenska uttrycksformer 1600 till nutid samt Svensk 1700-talskultur i europeiskt perspektiv. Om du läser den tvååriga utbildningen ges även kurserna Filmiska adaptioner av nordisk litteratur samt Vetenskapligt skrivande på svenska, och du har då även möjlighet att få verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Du väljer själv om du vill skriva examensarbete med inriktning mot litteraturvetenskap eller nordiska språk.Programmet är tvåårigt och leder till en filosofie masterexamen med skandinavistik som huvudområde, men kan avslutas efter ett år och leder då till en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive 60 hp skandinavistik (dvs. språkliga eller litterära studier i danska, isländska, norska eller svenska).Dessutom krävs kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: