Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl ämnesspecifikt djup som samhällsvetenskaplig bredd. Det innebär att dina intressen kan kombineras med eftersökta specialkompetenser och färdigheter på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Masterprogrammet i samhällsvetenskap vid Uppsala universitet är för dig som vill skaffa dig en gedigen akademisk utbildning, samtidigt som du också tillägnar dig kunskaper som är användbara på arbetsmarknaden.

Inom ramen för programmet är det möjligt att läsa kurser på avancerad nivå inom flera olika ämnes-/kunskapsområden. Dessutom kommer det att ges ett antal färdighetskurser inom till exempel statistik och analys av kvalitativa data.

Du kommer att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom det område du har sökt, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Du kommer även läsa 30 hp valfria kurser. Slutligen kommer du också att läsa färdighetskurser om sammanlagt 30 hp. Vissa kurser kommer att ges på engelska. Inriktningen Digitala medier och samhälle ges helt på engelska.

Utbildningen ges i Uppsala. Programmets struktur innebär att du börjar läsa inom din inriktning, det vill säga hos din "hemmainstitution", samt färdighetskurser gemensamma för alla inriktningar. Därefter har du även möjlighet att läsa valbara kurser vid andra institutioner. Du har därmed ett brett kursutbud att välja inom samtidigt som du kan skräddarsy din utbildning. När du söker till masterprogrammet i samhällsvetenskap söker du till en särskild inriktning i något av de ämnen eller huvudområden som listas nedan:- Digitala medier och samhälle- Ekonomisk historia- Kulturgeografi- Psykologi- Samhällsplanering (räknas till huvudområdet Kulturgeografi)- Socialt arbete- SociologiProgrammet leder till en filosofie masterexamen i respektive huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp inom samhällsvetenskapligt ämne samt dokumenterat självständigt skriftligt akademiskt arbete. Med självständigt skriftligt akademiskt arbete avses en eller flera uppsatser.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00