Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i retorik

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Inom masterprogrammet i retorik kan du fördjupa dig inom olika forskningsdiscipliner, såsom retorikhistoria, politisk retorik, retorisk teori, epistemologi liksom moderna tillämpningar av den klassiska disciplinen. Du kan skräddarsy din utbildning med specialisering inom den del av retorikämnet som intresserar dig. Därutöver har du frihet att sätta samman din examen med kurser från andra ämnen som t ex filosofi, genusvetenskap, litteraturvetenskap eller språk.Kurserna är seminariebaserade och erbjuder träning i muntlig kommunikation, textanalys och kritiskt tänkande. Vi rekommenderar också att du följer det högre seminariet i retorik, där du kan ta del av den aktuella forskningen i ämnet.Läser du det tvååriga programmet kan du göra praktik. Ofta har våra studenter praktiserat på medieföretag, förlag och tidskrifter.

Programmet leder till en magister- eller masterexamen i retorik, vilket ger dig möjlighet att arbeta inom yrken där granskning, analys och behandling av texter och andra medier står i centrum, i Sverige eller internationellt. Du kan arbeta inom kommunikationssektorn, statlig förvaltning eller kulturförmedling, till exempel förlag. Programmet öppnar även för fortsatt akademisk karriär. En del som har tagit sin examen hos oss har fortsatt till doktorandstudier.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel inom forskning, undervisning, kulturområdet och med kommunikation. De har yrkestitlar som exempelvis forskningsassistent, retorikkonsult och förlagskoordinator.

Så ansöker du

Kandidatexamen med 60 hp retorik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights