Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2021 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap

Att ha en religionsvetenskaplig kompetens är att ligga steget före. Det ger dig redskap att analysera, ge prognoser och tolka det som händer i vår samtid, en samtid som präglas av religiös och kulturell mångfald. Det ger dig också goda förutsättningar att förstå dagens religiösa strömningar utifrån ett historiskt perspektiv och att kunna analysera olika religioner och trosuppfattningar.Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av stor kunskapsbredd och professionalism och kan erbjuda dig en masterutbildning som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier.Hos oss möter du en modern fakultet som samspelar med omvärlden, en fakultet som har utbildat studenter sedan 1477.Programmet har fyra inriktningar:bibelvetenskapkyrko- och missionsstudierreligionshistoria och religionsbeteendevetenskaptros- och livsåskådningsvetenskapDessa inriktningar motsvarar institutionens fyra ämnesområden, vilka samtliga kan utgöra huvudområde i din examen.Huvudområde i examen omfattar 60 högskolepoäng (hp) för masterexamen och 30 hp för magisterexamen. Det är den inriktning som du sökt in på som kommer att vara huvudområde i din examen.

Så ansöker du

Kandidatexamen med bibelvetenskap med språklig inriktning som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: