Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i redovisning och finansiering - Strategisk ekonomistyrning

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Alla organisationer förväntas hantera sina resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Därför behövs personer med spetskunskap inom såväl redovisning, värderings- och investeringsområdet, som revision, bolagsstyrning, och hållbarhet. Masterprogrammet i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet ger dig möjlighet att inhämta dessa kunskaper, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de två inriktningar som utbildningen erbjuder.Inriktningar- Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys- Strategisk ekonomistyrning

Masterprogrammet förbereder dig för en framgångsrik karriär som CFO, controller, revisor, finansanalytiker, eller managementkonsult. Utbildningen karaktäriseras av nytänkande och utveckling och är kopplad till de forskningsprofiler som finns vid företagsekonomiska institutionen. Vill du gå vidare med forskarstudier ger utbildningen en god grund.Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar, lektioner och seminarier. I många kurser är grupparbete ett viktigt inslag där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. All undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i en fastställd ordning.ExamenProgrammet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights