Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning

Alla typer av organisationer förväntas hantera sina resurser på ett effektivt sätt. Därför behövs personer som har spetskunskap om redovisning, revision, värderings- och investeringsområdet. Masterprogrammet i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet ger dig möjlighet att inhämta dessa kunskaper, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de tre inriktningar som utbildningen erbjuder.Inriktningar - Redovisning - Ekonomistyrning - FinansieringEfter avslutad utbildning har du förutsättningar för att kunna arbeta med revision, som controller eller ekonomichef. Utbildningen ger också en god grund för vidare forskarstudier. Utbildningen karaktäriseras av både nytänkande och utveckling samt är kopplad till de forskningsprofiler som finns vid företagsekonomiska institutionen.Upplägg - Termin 1 och 2 läser du kurser som dels är gemensamma för alla deltagare och dels kurser som är specifika för respektive inriktning. - Termin 3 har du möjlighet att genomföra kompletterande studier vid Uppsala universitet eller åka på utbytesstudier. Det finns också möjlighet att göra praktik. - Termin 4 kommer du att skriva en uppsats om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din valda inriktning.Undervisningsformerna varierar och kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. Ett viktigt inslag i många kurser är arbete i studiegrupper där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. All undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.Programmet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen. Behörigheten (examensbevis) måste kunna uppvisas till terminsstart.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: