Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. På Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet lyfter vi fram kunskap, metoder och aktuell forskning om sådana aspekter av ledning och arbetsliv. Det är en utbildning på avancerad nivå vilket innebär att huvudområdet pedagogiskt ledarskap tas upp på vetenskaplig grund och i dess organisatoriska och samhälleliga sammanhang.På programmet får du ytterligare kunskaper och kompetenser med inriktning antingen mot forskning inom området eller mot ökad professionalitet inför uppgifter som rör styrning, ledning och ledarskap, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet eller yrkesroll.Utbildningen har en bred målgrupp inom ledarskapsområdet och vänder sig särskilt till ledare och chefer inom skola, övrig utbildning och idéburna organisationer som exempelvis kyrka och trossamfund. Våra kurser kan också sökas som fristående kurser av personer med ett allmänt intresse för ledarskap som en pedagogisk process.Programmet leder till en filosofie masterexamen och kan efter halva tiden avslutas med en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00