Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i paleobiologi - PANGEA

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Frankrike
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Frankrike

Om utbildningen

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning inom de flesta av geovetenskapens huvudområden: geologi, paleobiologi, hydrologi/hydrogeologi och naturgeografi. Som student inom masterprogrammet i paleobiologi - PANGEA möter du lärare som är aktiva forskare och experter inom sina områden. En jämn ström av tillresande studenter gör att du studerar i en internationell miljö.Med fokus på livets utveckling på jorden, hur vi kan utnyttja och bevara vårt geologiska arv samt hur vi praktiskt kan tillämpa kunskap om jorden för att förstå vår framtid ger masterprogrammet dig den kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskarutbildning, i Sverige eller internationellt. Vi förväntar oss att studenter efter programmet kommer bidra med expertkunskap hos både myndigheter och organisationer.Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med geovetenskap som huvudområde samt en motsvarande examen från något av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp geovetenskap eller 90 hp biologi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00