Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterprogram i molekylär medicin

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Morgondagens sjukvård kommer att erbjuda en individbaserad och förbättrad translationell medicin, där utveckling av nya molekylära tekniker för att förutse, diagnostisera och behandla sjukdomar utgör en central del. Detta kommer att kräva en avancerad kunskap hos dem som arbetar inom sjukvård och forskning samt inom Life Science företag och läkemedelsindustrin.

Masterprogrammet i molekylär medicin vid Uppsala universitet fokuserar på molekylära mekanismer som orsakar sjukdom, användande och tillämpning av nya tekniker inom genomik, epigenomik, proteomik samt utveckling av metoder för prognos, diagnos och behandling av olika sjukdomar. Den starka forskningsanknytningen på masterprogrammet förbereder för vidare forskarutbildning.

Programmets första år ger fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar sjukdom inklusive cancer, med betoning på genetiska och epigenetiska faktorer, samt metoder och tekniker, klinisk diagnostik och behandling. Du får färdigheter i att självständigt analysera och bearbeta data och forskningsresultat, samt färdigheter i tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom både industri och forskning. 

Programmets andra år omfattar diagnostik- och analysmetoder inom molekylär imaging och en kurs i regenerativ medicin som beskriver molekylära mekanismer bakom de nya teknikerna inom stamcellsterapi och annan cell- och immunterapi. Biobanker och etiska aspekter inom medicinsk forskning behandlas. Under programmets sista del utförs ett självständigt arbete inom ämnet molekylär medicin. Under programmets sista del utförs ett självständigt arbete inom ämnet molekylär medicin.

Undervisningen ges på engelska. Programmet leder till en medicine masterexamen med molekylär medicin som huvudområde.

Programmet ger en utbildning integrerad med aktuell forskning och de flesta utexaminerade masterstudenter fortsätter till forskarutbildning eller till jobb i life science-industrin runtom i världen.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp inom biokemi/kemi, biologi, biomedicin/medicin, bioteknik, cell-/molekylärbiologi, genetik, life science, medicinsk vetenskap eller liknande, inklusive kurser i biokemi, cellbiologi, genetik, kemi och molekylärbiologi/-genetik om sammanlagt minst 30 hp. Kunskap om och erfarenhet av relaterat laborativt arbete.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights