Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i molekylär medicin

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Masterprogram i molekylär medicin

Morgondagens sjukvård kommer att erbjuda en individbaserad och förbättrad translationell medicin, där utveckling av nya molekylära tekniker för att förutse, diagnostisera och behandla sjukdomar utgör en central del. Detta kommer att kräva en avancerad kunskap hos dem som arbetar inom sjukvård och forskning samt inom läkemedelsindustri och bioteknikföretag.Masterprogrammet i molekylär medicin vid Uppsala universitet fokuserar på molekylära mekanismer som orsakar sjukdom, användande och tillämpning av nya tekniker inom genomik, epigenomik, proteomik samt utveckling av metoder för prognos, diagnos och behandling. Den starka forskningsanknytningen på masterprogrammet förbereder även för vidare forskarutbildning.Programmets första år ger fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar sjukdom inklusive cancer, med betoning på genetiska och epigenetiska faktorer, samt metoder och tekniker, klinisk diagnostik och behandling. Du får färdigheter i att självständigt analysera och bearbeta data och forskningsresultat, samt färdigheter i tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom både industri och forskning. Programmets andra år omfattar diagnostik- och analysmetoder inom molekylär imaging och en kurs i regenerativ medicin som beskriver molekylära mekanismer bakom de nya teknikerna inom stamcellsterapi och annan cell- och immunterapi. Biobanker och etiska aspekter inom medicinsk forskning behandlas.Undervisningen ges på engelska.Under programmets sista del utförs ett självständigt arbete inom ämnet molekylär medicin.Programmet leder till en medicine masterexamen med molekylär medicin som huvudområde.Programmet ger en utbildning sammanflätad med aktuell forskning och de flesta utexaminerade masterstudenter fortsätter också med doktorala studier eller jobb i Life Science-industrin runtom i världen.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, medicin-, apotekar-, civilingenjörs- eller biologiprogram eller motsvarande utbildning som inkluderar relevant kunskap inom kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi samt molekylärgenetik. Erfarenhet av laborativt arbete.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: