Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i medicinsk nuklidteknik

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Medicinsk användning av radioaktiva nuklider utvecklas i Sverige och internationellt. Tomografiska metoder som positronkamera (PET) och gammakamera (SPECT) samt användning av radionuklider för terapi kräver speciell kompetens. Uppsala universitet har under lång tid varit världsledande inom området. Masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik är hög grad interdisciplinärt och för samman ledande forskare och kliniker för att skapa en unik och stimulerande undervisningsmiljö.

Utbildningen sker i nära samverkan med aktuell forskning inom området och under programmets första år ingår kurser om allt från effekter av joniserande strålning, till medicinsk användning av nuklider. Kurserna ger inledande och fördjupad kunskap om experimentell och klinisk användning av nuklider.

Programmets andra år ger en fördjupning mot substansutveckling och du lär dig att framställa, radionuklidmärka och testa olika substanser som kan användas i diagnostik och terapi. Programmets första och andra år avslutas med individuella projektarbeten.

Undervisningen ges på engelska. Programmet leder till en medicine masterexamen (120 hp) med medicinsk nuklidteknik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en medicine magisterexamen (60 hp).

Programmet ger goda förutsättningar för yrkesverksamhet inom ämnesområdet och är samtidigt en lämplig förberedelse inför forskarutbildning. Våra tidigare studenter arbetar idag bland annat med universitetsforskning, på nuklearmedicinsk klinik eller inom läkemedelsindustri.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, farmaci, fysik, radiofysik, kemi, biologi eller närliggande ämnesområden.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights