Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i management, kommunikation och IT

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Framtidens ledare, kommunikatörer och IT-chefer behöver kunskaper om management, kommunikation och IT. De måste alla kunna kommunicera i den snabbt föränderliga IT-världen.På masterprogrammet i management, kommunikation och IT vid Uppsala universitet får du en unik utbildning som ger dig både bredd och djup i kunskaperna. Du får en IT-profil på din kompetens som svarar mot framtidens krav på gränsöverskridande och flexibilitet. Du lär dig att identifiera frågor och problem, analysera och välja olika lösningar. Givetvis handlar det också om att omsätta detta i praktik. Du ska kunna agera.På programmet, som ges i Uppsala, finns fyra ämnen med - företagsekonomi, informationssystem, människa-datorinteraktion och medie- och kommunikationsvetenskap. Lärare med specialkompetens inom de olika ämnesområdena samarbetar i kurserna för att ge ett helhetsperspektiv på viktiga frågor.Vi studerar och använder IT i sitt ekonomiska och kommunikativa sammanhang. IT är inte bara en teknik utan en del av en verksamhet. Det handlar om människor. Hur kan vi leda bättre genom att kommunicera och använda IT? Hur kan vi kommunicera bättre genom att leda och använda IT? Under första året introduceras området och dess olika delar ur ett ämnesöverskridande perspektiv.Under utbildningen erbjuds fördjupning inom områdena användbarhet, tjänstelogik, e-förvaltning, e-tjänster och business intelligence. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med inriktning på ett av de fyra huvudområdena.Efter utbildningen kan du arbeta som konsult inom områdena IT, kommunikation, management och verksamhetsutveckling. Inom företag och organisationer kan du arbeta strategiskt med IT och kommunikationsfrågor, till exempel som CIO (Chief Information Officer) och CMT (Chief Marketing Technologist).Programmet leder till en filosofie masterexamen med företagsekonomi, informationssystem, människa-datorinteraktion eller medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde. Etappavgång kan ske efter ett år genom att avlägga filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp informationssystem, informatik, systemvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller företagsekonomi.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner