Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Masterprogram i idéhistoria

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-04-16

Om utbildningen

Masterprogrammet i idéhistoria ska du läsa som vill ha en mångbottnad humanistisk utbildning som är nära knuten till aktuell idéhistorisk forskning. Om du vill öva dig i akademiskt skrivande och genomföra en avancerad historisk undersökning med kvalificerad handledning har du hittat rätt. Våra tematiska kurser skapas i anslutning till forskningsfronten och leds av nationellt och internationellt framstående forskare. Som masterstudent blir du förankrad i den idéhistoriska forskningsmiljön vid institutionen.

Programmet fördjupar dina ämneskunskaper och hjälper dig utveckla flera avancerade färdigheter, som analytisk förmåga, kritisk reflektion samt att kunna presentera forskningsresultat skriftligt och muntligt. En stor del av utbildningen består av att skriva en fördjupad vetenskaplig uppsats (examensarbete). Här utvecklas förmågan att historisera samhälls- och kulturfenomen, vidare tränas generella forskningsfärdigheter som att kunna självständigt formulera, avgränsa och utföra en komplex forskningsuppgift med omfattande material.

Masterprogrammet ger behörighet att söka forskarutbildning i idéhistoria och närliggande ämnen. Det ger även förutsättningar för avancerade arbetsuppgifter inom många myndigheter och organisationer i offentlig och privat sektor, exempelvis arkiv, bibliotek, förlag, museer, journalistik och kulturarbete.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits), men du kan också välja att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) efter två terminer.

Så ansöker du

Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner