Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap

Musikvetenskapen studerar människans skapande, utförande, lyssnande, praxis och erfarenheter av musik i alla dess former, traditioner och yttringar. Inom ämnet försöker man belysa olika musikaliska repertoarer, traditioner och fenomen från musikteoretiska, historiska, antropologiska, etnologiska och filosofiska perspektiv. Masterprogrammet i musikvetenskap utgör en internationell inriktning inom historisk-filosofiska fakultetens gemensamma masterprogram i humaniora. Som masterstudent i musikvetenskap ingår du i en internationell studentgrupp, där ungefär hälften av studenterna brukar komma från andra länder än Sverige. Alla kurser ges därför på engelska. För programstudenter är vissa av musikvetenskapskurserna obligatoriska, andra valbara. Inom masterprogrammet kan du också välja bland ungefär femtio kurser inom andra humanistiska ämnen på fakulteten. Möjlighet finns också att studera en termin vid ett utländskt universitet inom ramen för ERASMUS-programmet. Tidigare studenter har fortsatt sitt arbete inom akademiskt arbete, journalistik, public service, musikadministration och i arkiv- och bibliotekssektorn inom musik. Programmet ger dig en stark bas för en fortsatt akademisk karriär inom musikvetenskaplig forskning. Programmet leder till en filosofie masterexamen med musikvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med 60 hp musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs förkunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: