Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi

Antropologisk forskning ger en helhetssyn samt fördjupar och problematiserar kunskap om kultur, religion, politiska system, makt, arbete, känslor, släktskap och könsroller bara för att nämna några ämnen. Som masterstudent i kulturantropologi bekantar du dig med en global kunskapsvärld förankrad i Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Asien, Melanesien och Europa inom teman som miljö, medicin, konflikt, demokrati, byråkrati, sexualitet, genus, utveckling, våld, urbanisering, migration och religion. Masterprogrammet i kulturantropologi utgör en internationell inriktning inom humanistiska fakultetens gemensamma masterprogram i humaniora. Inriktningen kulturantropologi ger dig som student möjlighet att läsa i en internationell miljö där cirka hälften av studenterna kommer från övriga världen. Studenternas skiftande bakgrund bidrar till en extra rik utbildningsmiljö. Som programstudent läser du både obligatoriska och valbara kurser hos oss. Inom programmet har du också möjlighet att välja kurser vid andra institutioner på Uppsala universitet, att läsa en termin vid annat universitet utomlands samt att göra praktik. Även om de flesta studenterna på programmet väljer den internationellt mer gångbara tvååriga masterutbildningen erbjuder programmet även möjligheten att läsa en ettårig magisterutbildning. Programmet leder till en filosofie masterexamen med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med 60 hp kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: