Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot konstvetenskap ger dig både specialisering och fördjupning inom dina intresseområden. Den syftar till att ge dig kompetens att tolka och förstå såväl bilder som föremål och miljöer, både från det förflutna och från idag, liksom att förstå deras samband med omgivande samhälle och kultur. Som utövare av konstvetenskap kommer du även att utveckla din förståelse för samtida samhälleliga utmaningar där ämnet kan bidra till lösningar. Programmet har en bred och öppen profil som utgår från dina intressen som student. Du kan själv välja om du vill fördjupa dig i bildkonst, arkitektur, design eller andra konstformer och om du vill studera historiskt material eller samtida. Programmet ger en gedigen ut­bildning med både teoretiska och praktiska inslag, vilket ger en god ingång till arbetslivet. Inom ramen för utbildningen kan du välja att göra praktik vid en eller två arbetsplatser. Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta inom ett brett fält. Tidigare studenter vid programmet finns idag anställda bland annat på museer och i kommunal kulturförvaltning, liksom i auktions- och gallerivärlden.Programmet leder till en filosofie masterexamen med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00