Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Estetik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Masterprogram i humaniora - Estetik

Masterprogram i humaniora med inriktning mot estetik är ett unikt program i Sverige. Uppsala universitet har sedan länge på uppdrag av regeringen det nationella ansvaret för ämnet, då den filosofiska institutionen grundade lärostolen i estetik redan på 1700-talet. Idag ligger vårt fokus fortfarande på ett filosofiskt perspektiv, och vi studerar både historiska och nutida teorier om konst, estetiskt värde, kultur, med mera.Institutionen är internationellt ledande inom ämnet och vi välkomnar ofta utländska studenter och forskare även på avancerad nivå.   Programmet erbjuder fyra kurser per läsår som alternerar vartannat år, det vill säga åtta kurser sammanlagt över två år. Som exempel på kurser kan nämnas Origins of Art; nature or culture?, Fiction, Truth and Knowledge, Philosophy of Music, Art and Imagination, Philosophy of Film, Art as Idea, och Art and Intention. Undervisningsspråket är engelska.En magister- eller masterexamen i estetik ger en god grund för vidare forskarstudier inom ämnet men även inom närliggande områden (till exempel konstvetenskap, musikvetenskap, filosofi, med mera). Utbildningen är också lämplig för den som önskar arbeta bland annat med kultur, konst, museer, eller samhällsanalys.Programmet leder till en filosofie masterexamen med estetik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med 60 hp estetik, filosofi, konstvetenskap, musikvetenskap, litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Masterexamen, Magisterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner