Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i hållbar utveckling

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i hållbar utveckling

Masterprogrammet i hållbar utveckling är uttalat tvärvetenskapligt med studenter och lärare från många olika ämnesområden. Programmets mål är att du i din framtida yrkesutövning ska vara fullt förtrogen med frågor kring hållbar utveckling ur många aspekter - alltifrån de grundläggande ekonomiska till väldigt konkreta som hur dricksvattnet ska räcka till alla på vår jord.Du kan senare arbeta som t.ex. lärare, forskare, ingenjörer, ekonom, produktutvecklare, kommunikatör, strateg eller beslutsfattare på olika nivåer. Nya krav från en allt mer hållbarhetsmedvetet samhälle gör att individers, näringslivets och beslutfattares grundläggande inställning och fokus måste förändras. Därför har Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet tillsammans skapat denna utbildning.Första terminen introduceras du till en mångfald av natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling.Den andra terminen ägnas åt att studera olika globala frågeställningar, beslutsprocesser, interdisciplinär metodik och hur samhällets struktur påverkar möjligheterna att uppnå en hållbar utveckling.Tredje terminen har du ett stort utbud av fördjupningskurser inom ditt specialfält att välja mellan, för att fördjupa och bredda dina tidigare kunskaper. Du kan välja att läsa dessa kurser i Uppsala eller på annan ort i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att göra praktik på ett företag, universitet eller annan organisation, utomlands eller i Sverige.Fjärde och sista terminen är helt vikt åt ditt examensarbete som du gör inom det ämnesområde som du har i din kandidat. Du kan göra ditt examensjobb exempelvis på en forskningsinstitution, i näringslivet eller på en myndighet.Utbildningen ges på engelska.Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med hållbar utveckling som huvudområde. Önskar du en magisterexamen avslutar du med en uppsats den andra terminen.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hpDessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: