Masterprogram i global miljöhistoria

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Miljöhistoria är ett tvärvetenskapligt ämne där den komplexa relationen mellan människa och natur över tid och rum står i centrum. Fokus ligger på historiska förändringar, händelser, debatter och analytiska perspektiv på relationerna människa-natur. Genom analys av det förflutna vill miljöhistoria tolka, förklara och debattera samtidsfrågor.

Masterprogrammet i global miljöhistoria ges i samarbete mellan fyra institutioner och ett centrum inom Uppsala universitet, samt en institution vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Som student får du del av universitetets breda kompetens inom detta forskningsfält med lärare som är specialiserade inom aspekter av afrikansk, europeisk, asiatisk och amerikansk miljöhistoria.

Programmet ger en översikt över långa historiska skeenden av samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna förhållanden, och djupare insikt i olika aspekter av hur relationen mellan människa och natur har förändrats under framväxten av moderna stater och globala maktrelationer. Du får självständigt identifiera och analysera centrala frågor och debatter inom global miljöhistoria och relatera dessa till dagsaktuella problem. Programmet avslutas med en fördjupande uppsats som handleds av lärare och forskare från ämnena arkeologi, historia, konstvetenskap, kulturgeografi, ekonomisk historia, utvecklingsstudier och hållbar utvecklingsstudier.

Utbildningen ges i Uppsala. Programmet leder till en filosofie masterexamen med global miljöhistoria som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett ämne inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet som huvudområde.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner