Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande

Företag och organisationer måste i dag kunna hantera vad som sker globalt och behöver därför personer med kunskaper i ledning, strategi, beslutsfattande och omvärldsanalys. Masterprogrammet i företagande och ledning vid Uppsala universitet ger dig dessa kunskaper, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de specialiseringar som utbildningen erbjuder. Du ges tillfälle att studera såväl affärsdrivande företag som förvaltningar och ideella organisationer. Utbildningen ger också en god grund för vidare forskarstudier.Programmet karaktäriseras av nytänkande och utveckling där undervisningen präglas av den framstående forskning som bedrivs vid företagsekonomiska institutionen och har tre inriktningar:- Marknadsföring- Internationellt företagande- OrganisationUnder första året läser du kurser som är gemensamma för alla deltagare samt kurser som är specifika för den inriktning du valt.Under tredje terminen har du möjlighet att göra en termins praktik hos ett företag eller en organisation. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet till en termins utlandsstudier vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen eller till att välja valfria kurser vid Uppsala universitet. Den fjärde och sista terminen på utbildningen kommer du att skriva en masteruppsats om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din valda inriktning.Undervisningsformerna är av varierande karaktär med till exempel föreläsningar, seminarier och har olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och företagsnära projektarbeten. All undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.Programmet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: