Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterprogram i folkhälsa

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i folkhälsa ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa. Programmet förbereder dig för strategiskt folkhälsoarbete inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Därför ställs höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Programmet är även forskningsförberedande.

Under första termin läser du kursen Folkhälsovetenskap i tiden. Den ger en överblick över faktorer som påverkar hälsan i befolkningen och olika aktörers betydelser för folkhälsan. Kursen Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa fokuserar på livsstil och individuella hälsobeteenden. Kursen Kost, nutrition och folkhälsa inriktar sig på de aspekter av nutrition som påverkar folkhälsan.

Termin två läser du Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet behandlar både kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder. Kursen Epidemiologi behandlar epidemiologiska studiedesigner och tolkning av epidemiologiska studier. Den sista kursen på terminen är Etik och folkhälsa. Under kursen analyseras och diskuteras ett etiskt perspektiv för folkhälsoarbete.

Under termin tre läser du Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan tillämpa dessa kunskaper i praktiken. Kursen Samhällsinterventioner fokuserar på teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i befolkningen. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation lyfter frågor om sjukvårdssystemets struktur, organisation, juridik och politiska styrning i fokus.

Programmet avslutas med Examensarbete i folkhälsovetenskap på 30 hp.

Programmet leder till en medicine masterexamen med folkhälsovetenskap som huvudområde.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights