Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Masterprogram i folkhälsa

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i folkhälsa

Masterprogrammet i folkhälsa ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa och passar dig som ska arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Programmet vänder sig även till dig som avser att fortsätta dina studier på forskarutbildningsnivå.Under första terminen läser du en introduktionskurs i folkhälsa, 15 högskolepoäng (hp), som ger en överblick av vilka faktorer som påverkar hälsan i befolkningen samt om olika aktörers betydelser för folkhälsan. Även hälsofrämjande, preventiva, vårdande och rehabiliterande insatsers betydelse behandlas och diskuteras. Under terminens andra del läser du parallellt två 7,5 hp kurser, Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa och Jämlik hälsa.Under termin två läser du tre kurser, en vetenskaplig metodkurs 15 hp och två 7,5 hp kurser, Samhällsinterventioner samt Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. Den tredje terminen läser du Hälsofrämjande ledarskap 15 hp, Etik och folkhälsa och Kost, nutrition och folkhälsa, 7,5 hp vardera. Under termin fyra skrivs ett examensarbete motsvarande 30 hp. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap erbjuder utöver dessa ett flertal andra kurser inom ämnet folkhälsa som kan tillgodoräknas i en examen. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och uppgifter och bygger på en studentaktiverande pedagogik. Kursmoment på engelska förekommer. Programmet leder till en medicine masterexamen.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: