Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i datavetenskap - Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Masterprogrammet i datavetenskap ger dig en bred utbildning inom datavetenskap baserad på aktuell forskning av internationellt kända forskare. Kurserna blandar teori med praktiska uppgifter. Genom en individuell studieplan skapar du din egen specialisering. Programmet har två inriktningar:Datavetenskaplig inriktningFörsta året kan du välja bland kurser inom teoretisk datavetenskap, programutveckling, datakommunikation, realtidssystem, datorarkitektur, artificiell intelligens och människa-datorinteraktion. Programmets andra år består normalt av en större projektkurs, följt av ett examensarbete som du kan välja att göra inom näringslivet eller på universitetet.Svensk-kinesisk inriktning mot datavetenskap och programvaruutvecklingDu läser minst en termin vid ett universitet i Taiwan. Du får möjlighet att leva i två kulturer och på så sätt knyta nära band till två olika länder. Detta öppnar för en internationell arbetsmarknad. Utöver kurser i datavetenskap innehåller programmet kulturella inslag som språkkurser.Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med datavetenskap som huvudområde.Många datavetare arbetar som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling och forskning. Programmet är också en bra förberedelse för doktorandstudier.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem och 30 hp matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00