Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap

Masterprogrammet i datavetenskap ger dig en bred utbildning inom datavetenskap baserad på aktuell forskning av internationellt kända forskare. Kurserna blandar teori med praktiska uppgifter. Genom en individuell studieplan skapar du din egen specialisering. Programmet har tre inriktningar:Datavetenskaplig inriktningFörsta året kan du välja bland kurser inom teoretisk datavetenskap, programutveckling, datakommunikation, realtidssystem, datorarkitektur, artificiell intelligens och människa-datorinteraktion. Programmets andra år består normalt av en större projektkurs, följt av ett examensarbete som du kan välja att göra inom näringslivet eller på universitetet.Svensk-kinesisk inriktning mot datavetenskap och programvaruutvecklingDu läser minst en termin vid ett universitet i Taiwan. Du får möjlighet att leva i två kulturer och på så sätt knyta nära band till två olika länder. Detta öppnar för en internationell arbetsmarknad. Utöver kurser i datavetenskap innehåller programmet kulturella inslag som språkkurser.Concurrency och parallellprogrammeringModerna datorers beräkningskapacitet ökar genom att fler och fler parallella beräkningar kan utföras. Parallellprogrammering har blivit oundvikligt, men är fortfarande en aktivitet som bara utförs av experter. Du studerar hur framtidens maskiner med tusentals processorkärnor skall programmeras på ett effektivt sätt. Denna utbildning är knuten till forskare vid forskningscentret UPMARC (http://upmarc.se) .Utbildningen ges på engelska.Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med datavetenskap som huvudområde.Många datavetare arbetar som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling och forskning. Programmet är också en bra förberedelse för doktorandstudier.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem och 30 hp matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: