Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i biomedicin

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Masterprogrammet i biomedicin förbereder dig för arbete inom olika samhällssektorer, till exempel forskning, läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, utredning, produktion, affärsledning eller information med anknytning till medicin och bioteknologi. Programmets tema är "Från den sjuka kroppen och den sjuka hjärnan till hur man utvecklar nya läkemedel" och fokus ligger på forskningsrelaterade frågor med koppling till akademisk forskning, kliniska prövningar och läkemedelsutveckling.

Genom sitt fokus på länken mellan patofysiologi och läkemedelsutveckling, och genom att erbjuda möjligheter för att specialisera och utveckla dig inom det forskningsområde du är intresserad av, utgör programmet en utmärkt bas för framtida vetenskapligt arbete inom olika områden. Praktisk experimentell erfarenhet och en utveckling av ditt kritiska, vetenskapliga tänkande är en viktig del av det här masterprogrammet. Du kommer att komma i kontakt med många spännande forskningsprojekt under utbildningen.

 

Utbildningens starka forskningsanknytning förbereder dig väl för att påbörja en forskarutbildning för att avlägga en doktorsexamen. Programmet är en naturlig fortsättning på kandidatprogrammet i biomedicin, men kan även läsas av studenter med bakgrund inom t.ex. biologi, medicin eller farmakologi.

 

Som student på masterprogrammet i biomedicin kommer du att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga genom seminarier, journal clubs och experimentella projekt.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller motsvarande som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi och neurobiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00