Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i biologiska läkemedel

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala

Om utbildningen

Innovativa terapier som nya vaccin, gen- och cellterapi och immunoterapier är exempel på biologiska läkemedel, ett växande fält inom både forskning och industri. I masterprogrammet i biologiska läkemedel lär du dig om hela livscykeln för biologiska läkemedel, från design till produktion, testning och användning. Utbildningen förbereder dig för en karriär inom forskning och utveckling, i akademin och i biotechindustrin.Programmet är direkt kopplat till aktiva forskargrupper inom biologiska läkemedel vid Uppsala universitet och har även samarbeten med flera biotech-företag i Uppsala. Undervisningen sker på engelska på heltid under två år. Därefter kan du ta ut en farmacie masterexamen med läkemedelsutveckling som huvudområde.Det första året läser du kurser i design, livscykelanalys samt farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel. Du kommer också lära dig om analytiska metoder för preklinisk prövning av biologiska läkemedel, om strategier och metoder för produktion och om tekniker för insilico-analys av biologiska läkemedel.Under andra året läser du valbara kurser och slutligen gör du ditt självständiga masterprojekt på företrädesvis 45, alternativt 30 högskolepoäng, antingen hos någon av våra institutioner inom universitetet, eller externt vid ett annat universitet, myndighet eller inom läkemedels- eller bioteknikindustri.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom ett eller en kombination av ämnena farmaceutisk vetenskap, cellbiologi, bioteknik, fysiologi, biomedicin, kemi och biologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00