Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Kommande starter
Uppsala Sista ansökan
Höst 2020 
Höst 2020 
2020-04-14
Höst 2020 
2020-04-14
Höst 2020 
2020-04-14
Höst 2020 
2020-04-14
Höst 2020 
2020-04-14
Antagningshistorik

Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi

På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor möjlighet att skapa din egen profil. Masterprogrammet i biologi har en stark forskningsanknytning och du kan skaffa dig spetskompetens med stort djup inom ett visst område eller om du så önskar istället en stor bredd inom biologiområdet. Du har också möjlighet att kombinera biologistudierna med andra ämnen. Programmet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser, en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Du kan också välja olika kurskombinationer utanför dessa inriktningar. Inriktningarna är:  - Cell- och molekylärbiologi - Ekologi och naturvård - Ekosystem och akvatisk ekologi - Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) - Evolutionsbiologi - Genetisk och molekylär växtbiologi - Immunologi och mikrobiologi - Miljötoxikologi - NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik.Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska. Programmet leder till naturvetenskaplig masterexamen med biologi som huvudområde.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: