Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Masterprogrammet i bioinformatik vänder sig till svenska och internationella studenter som vill inrikta sig mot det spännande tvärvetenskapliga området bioinformatik som kombinerar data, matematik och biologi. Verktygen och kunskaperna som du kommer att förvärva under utbildningen är centrala inom flera olika forskningsområden, till exempel när du vill förstå funktionen hos människans arvsanlag, återskapa släktförhållanden mellan olika arter eller utveckla nya typer av läkemedel.

Kurserna under första året på masterprogrammet i bioinformatik är beroende på din kandidatutbildning. Du som har biologibakgrund läser programmering, statistik och databasteknik, medan du som har datavetenskaplig bakgrund läser molekylärbiologi och genetik.

Andra året ökar valfriheten för kursval och du har möjlighet att specialisera dig inom bioinformatiska områden som kunskapsbaserade system inom bioinformatik, tillämpad bioinformatik och fylogenianalys. Andra året avslutas med ett examensarbete som utförs vid företag, statligt verk, myndighet eller universitetet.

Undervisningen består av bland annat föreläsningar, laborationer och egna projektarbeten. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning då lärarna är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Programmet har goda kontakter med den lokala bioteknikindustrin.

En masterexamen i bioinformatik från Uppsala universitet öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet.

Utbildningen ges på engelska.

Programmet leder till en teknologie masterexamen med bioinformatik som huvudområde.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 45 hp biologi varav minst 30 hp molekylärbiologi, cellbiologi, evolution eller genetik samt 15 hp matematik eller statistik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00