Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i additiv tillverkning

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Konstruera en ljusare och effektivare framtid - lager för lager. Som masterstudent i additiv tillverkning kommer du att lära dig att skapa komplexa fysiska objekt med hjälp av 3D-skrivare och datorassisterade designprocesser. Additiv tillverkning är ett teknikområde med avgörande betydelse för framtidens tillverkningsindustri. Idag används additiv tillverkning i industriella processer, medicinska och kirurgiska implantat, mode och museiverksamhet, för att bara nämna några viktiga tillämpningsområden. Masterprogrammet i additiv tillverkning vid Uppsala universitet ger dig en god teoretisk förståelse för additiv tillverkning och 3D-skrivarprocesser, och för hur du tillämpar sådana metoder för att lösa verkliga problem. Denna kompetens är eftertraktad i flera stora industrier, och arbetsmarknaden för additiv tillverkning har mycket goda prognoser. Även i övriga Europa finns en stark arbetsmarknad, där många företag vill anställa kandidater med kompetens inom additiv tillverkning. Som en del av masterprogrammet kommer du att bygga relationer med olika företag, och i gengäld kommer dessa företag att få tillgång till mycket anställningsbara kandidater. Programmet leder till en teknologie masterexamen med materialteknik som huvudområde. All undervisning sker på engelska.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp materialvetenskap och/eller materialkemi alternativt 60 hp maskinteknik tillsammans med 10 hp materialvetenskap och/eller materialkemi. 15 hp matematik inklusive linjär algebra och analys. 5 hp statistik. 5 hp grundläggande mekanik. Dessutom krävs praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel, t.ex. MATLAB, samt datorbaserade konstruktionsverktyg, t.ex. CAD (som SolidWorks) eller FEM (som COMSOL).Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00