Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram i klinisk farmaci

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
60 hp
Heltid/deltid
Kommande starter
Distans
Höst 2021 
Höst 2021 
Antagningshistorik

Magisterprogram i klinisk farmaci

Vill du arbeta patientnära som farmaceut inom vården? Vill du vara med och utveckla framtidens kliniska farmaci? På Magisterprogrammet i klinisk farmaci får du verktyg och kunskaper som behövs i den kliniska vardagen och för att driva professionen framåt.I takt med mer komplicerad läkemedelsterapi och ökade läkemedelskostnader växer behovet av en bra, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom vården. Farmaceuter bidrar till att uppnå detta genom att arbeta kliniskt tillsammans med andra professioner i vårdteam, till exempel på vårdcentraler och sjukhus. Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta regioner och inom olika typer av patientnära verksamhet. Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta konsultativt och systematiskt med läkemedelsfrågor genom exempelvis fördjupade läkemedelsgenomgångar och evidensutredningar av komplicerade frågeställningar. Du ska också kunna planera, genomföra och utvärdera projekt kopplad till klinisk farmaceutisk verksamhet och därigenom driva professionen och verksamheten framåt.Du kan exempelvis arbeta inom landsting eller privata aktörer med direkt patientnära arbete eller mer övergripande frågor som rör patientsäker läkemedelsanvändning inom vården.Utbildningen ges delvis på distans där vissa moment läses gemensamt i Uppsala, medan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och projekt görs på flera olika orter i landet och handleds av en erfaren klinisk farmaceut. Under programmet kommer tre obligatoriska träffar att ordnas i Uppsala. Dessa omfattar cirka tre veckor per tillfälle och ges på heltid, dagtid. I slutet av programmet redovisas projektet i Uppsala under 2-3 dagar. Programmet ges på hel- eller halvfart. Programmet består av:- Evidensbaserade kliniska farmaceutiska metoder, 12 hp- Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära, 15 hp- Klinisk tjänstgöring och tjänsteutveckling, 18 hp- Fördjupningsprojekt i klinisk farmaci, 15 hpKurserna läses delvis parallellt. Programmet leder till en farmacie magisterexamen med klinisk farmaci som huvudområde.

Så ansöker du

Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska inkludera minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp, och Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp, eller motsvarande förkunskaper vilka prövas individuellt. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner