Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Gotlands Län
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Gotlands Län

Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer

Magister i hållbar destinationsutveckling är ett internationellt magisterprogram för dig som tillsammans med forskare och lärare från många olika ämnen vill arbeta med hållbar destinationsutveckling. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland, i världsarvstaden Visby, ett av Nordens mest uppskattade besöksmål. Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över. Exempelvis inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag eller som egen entreprenör. Genom programmets tvärvetenskapliga design ökar förståelsen för andra ämnesområden och du får kunskap om möjligheter och begränsningar med hållbar utveckling. Kontakten med studenter från olika länder ökar förståelsen för komplexiteten i hållbarhetsutmaningar samt kunskapen om möjliga lösningar på problem och ger dig också ett värdefullt kontaktnätverk inom området. Programmet har tre inriktningar: - Entreprenörskap för destinationsutveckling - Tillämpad kulturarvspolitik - Hållbara naturbaserade destinationerUndervisningsspråket är engelska. Programmet leder till en filosofie magisterexamen med hållbar destinationsutveckling som huvudområde.Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över, inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, eller inom besöksnäringsföretag.

Så ansöker du

Kandidatexamen eller motsvarande.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: