Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Vill du arbeta med juridik i samhällsbyggnadsprocessen? Då kan lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning vid Uppsala universitet vara något för dig. Syftet med programmet är att utbilda samhällsbyggnadsjurister som ska delta i de juridiska delarna av samhällsbyggnadsprocessen dels med juridiskt hållbara lösningar, dels med processledning.

Programmets huvudsakliga inriktning är juridik och samhällsplanering. De viktigaste delämnena är avtalsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, köprätt, miljörätt och offentlig rätt, samt företagsekonomi, nationalekonomi, samhällsplanering och hållbarhet. Du skriver också en examensuppsats. Utbildningen bygger på en problemorienterad inlärningsmodell som omfattar kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete i mindre grupper.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsbyggnad och fastighetsvetenskap som huvudområde.

Som yrkesverksam kan du arbeta inom den offentliga sektorn i form av lantmäterimyndigheterna, kommuner och trafikverket. Väljer du den privata sektorn kan du exempelvis arbeta inom entreprenad-, arkitekt- och konsultbranschen, på arkitektkontor eller konsultbolag, samt större markägare och fastighetsbolag som förvaltar och exploaterar fastigheter. Utbildningen förbereder även för fortsatta studier på avancerad nivå bland annat inom områden som rör hållbar utveckling, miljö och samhällsplanering.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights