Visa studentum.se som: Mobil

Kostvetarprogram

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Kostvetarprogram

Kostvetarprogrammet passar dig som är intresserad av mat och vill ha en mångsidig utbildning för ett växande och brett arbetsområde. Centralt i kostvetarprogrammet är matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället.På kostvetarprogrammet läser du kurser som behandlar olika kunskapsområden om mat, bl.a. nutrition, livsmedelsvetenskap och sociologiska perspektiv på mat och ätande. Utbildningen inkluderar också kurser i livsmedelssäkerhet, sensorik, produktutveckling och vetenskapliga metoder samt mer tillämpade kurser.Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för att självständigt planera, leda och utföra den försörjning av mat och måltider som krävs inom olika måltidsverksamheter. Av vikt är ledarskap, kvalitetsfrågor, kundfokus och problemlösning, då många olika aspekter ska sammanvägas inom de ramar som finns ekonomiskt, lagmässigt och ifråga om riktlinjer och policys. Ett vetenskapligt förhållningssätt genomsyrar alla kurser som förutom den teoretiska förankringen i ämnet kostvetenskap även har en del praktiska inslag. Utbildningen inkluderar även en termins studier i företagsekonomi.Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde.Karriär: Våra tidigare studenter arbetar förutom inom staten, kommuner och regioner bl.a. på ICA, Lantmännen, Sodexo och Findus. Yrkestitlar är exempelvis måltidschef, enhetschef, måltidsutvecklare, produktspecialist, produktutvecklare, säljare, livsmedelsinspektör och forskare.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: