Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i speldesign och grafik

Uppsala Universitet, i Gotlands Län
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Gotlands Län

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ger dig verktyg för att förstå och arbeta med spel på professionell nivå. Programmet är inriktat på produktion av spelgrafik. Utbildningen ges på Uppsala universitet Campus Gotland, en miljö präglad av närhet mellan lärare och studenter.

Du får färdigheter i och kunskap om spelutveckling, liksom en fördjupad förståelse för hur spel fungerar och påverkar spelaren. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser inom speldesign och gestaltning (grafik). I grafikkurserna får du först en grund i 2D så att du sedan kan gå vidare till 3D. Dessutom innehåller utbildningen kommunikationsträning, som utvecklar och stärker din förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som i text, bild och spel. En viktig del av programmet utgörs av grupparbeten och du kommer att få omfattande träning i att kunna samarbeta med andra studenter.

Tack vare den höga nivån på studenternas produktioner har utbildningen ett gott anseende internationellt. Flera studentteam har under årens lopp vunnit priser för sina spel, särskilt vid det prestigefyllda Swedish Game Awards. En del av programmets utexaminerade studenter driver egna spelstudios eller arbetar på framgångsrika spelföretag i och utanför Sverige. Programmet ges på engelska och leder till en filosofie kandidatexamen med speldesign som huvudområde. Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i Sverige, Europa eller övriga världen.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights