Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram i miljövetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Gotlands Län
180 hp
Startdatum: Höst 2019 - Gotlands Län
Antagningshistorik

Kandidatprogram i miljövetenskap

Du som vill arbeta med dagens och framtidens miljöfrågor behöver goda ämneskunskaper och kompetens för samarbete över gränser. Programmet har en naturvetenskaplig profil men riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare som vill arbeta med problemlösning. Utbildningens fokus är hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster och inkluderar både natur- och samhällsvetenskapliga angreppssätt. Att studera på Gotland innebär utmärkta möjligheter till praktiska övningar, lokala fallstudier och samverkan med arbetslivet.

Din kompetens blir bred med basen inom naturvetenskap, vilket ger dig förmåga till helhetsbedömningar och åtgärdsrekommendationer. Det teoretiska innehållet kopplas genomgående till aktuella frågor på miljöområdet och metoder för att lösa problem och främja en hållbar samhällsutveckling.

Programmet leder till en kandidatexamen med miljövetenskap som huvudområde.

Karriär: Miljövetare arbetar ofta med strategiska miljöfrågor både inom näringslivet och offentlig verksamhet. Det finns behov av ämneskunniga med kompetens för systemlösningar och samordning av komplexa frågor, såsom naturresurs- och samhällsplanering. Du kan arbeta som handläggare, rådgivare, miljösamordnare eller konsult i organisationer, statliga verk, kommuner och länsstyrelser. Inom de flesta näringslivsgrenar, till exempel livsmedel, bostadsförvaltning, transport och avfall, anställs miljösamordnare och miljöstrateger. Det finns också arbeten inom naturvårdsbranschen och utbildningssektorn.

Ort: Visby
Starttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.