Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram i kemi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Kandidatprogram i kemi

Universum, Jorden, vi själva, till och med våra tankar och vårt humör - allt är egentligen kemi. Kemister kan bidra med lösningar på många av dagens och framtidens utmaningar som energi, hälsa och miljö.För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi - från utveckling av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer - kemi är en central och spännande vetenskap!Laborationer är en viktig del av kemiutbildningen, där experimentella färdigheter tränas och kopplingen mellan experiment och teori diskuteras. Alla lärare på programmet är aktiva forskare och som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt.Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med kemi som huvudområde.Karriär: Kemister har ett mycket brett arbetsfält med många tänkbara arbetsuppgifter beroende på profilering och intresse. Kemister behövs inom all industri, från läkemedel till metall, inom sjukvård och miljöskydd, inom forskning vid universitet och inom näringslivet. Det finns en mängd arbeten där kemister mest bidrar med sina teoretiska kemikunskaper, ofta i kombination med kunskaper i något annat område som till exempel ekonomi, språk, kommunikation, projektledning, entreprenörskap, juridik eller hållbar utveckling. Kombinationerna är många.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.