Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare

Geovetenskap är ämnet som förklarar de stora frågorna om vår planet och ger dig perspektiv om tid och rum. Du lär dig att se samband i naturen och vad människans påverkan får för konsekvenser. En ökad konkurrens om naturtillgångar, klimatförändringar och allt större påfrestningar på miljön innebär nya utmaningar och möjligheter för geovetare att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Som student vid en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner får du en utbildning i toppklass.Kandidatprogrammet ger dig en bred bas i geovetenskap som byggs på med kärnkurser inom områdena berg, mark, landskapsutveckling, vatten och livets utveckling samt specialiserade kurser i geofysik, geoteknik och geoinformatik. Du läser även kurser inom kemi och matematik anpassade för geovetare.Dina lärare är forskare vid institutionen för geovetenskaper i Uppsala. I utbildningen blandas teori med praktiska moment. Exkursioner och fältkurser är viktiga inslag.Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med geovetenskap som huvudområde. Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning.Karriär: Som geovetare arbetar du oftast inom samhällsbyggnad, naturresurshantering, miljöarbete eller forskning i privat eller offentlig verksamhet. Arbetsuppgifterna är varierande - alltifrån fältarbete till analys och tolkning av resultat - och innebär ofta resor inom och utom landet.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B. Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: