Visa studentum.se som: Mobil

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2021-04-14
Antagningshistorik

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Är du intresserad av storskalig avancerad energiteknik med stor betydelse för det svenska samhället? Då finns Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik för dig. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som ingenjör inom kärnkraftindustrin, med goda möjligheter till utveckling och karriär. Utbildningen, som är den enda i sitt slag i Sverige, läser du i Uppsala som ett tredje år av en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Programmet genomförs i samverkan med näringsliv och myndigheter för att på bästa sätt ge en hög grad av systemförståelse och insikt om branschen.Du läser ämnen som lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering. I utbildningen ingår studiebesök vid olika kärntekniska anläggningar, praktiska laborationer vid en forskningsreaktor, samt träning i fullskalesimulatorer. För att kunna antas till programmet behöver du ha läst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande.Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen.KARRIÄRDu kan arbeta som ingenjör inom reaktordrift, service, underhåll eller teknisk utveckling vid något av de svenska kärnkraftverken eller vid någon av de konsult- och underleverantörsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till kärnkraftverken.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8). Därutöver krävs 110 hp inom ett högskole- eller civilingenjörsprogram med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Du kanske också är intresserad av: