Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län, Uppsala
240 hp
Heltid
Kommande starter
Gotlands Län Sista ansökan
Höst 2022 
2022-04-18
Uppsala
Vår 2022 
Vår 2023 
2022-10-16
Höst 2022 
2022-04-18
Antagningshistorik

Om utbildningen

Vill du arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 eller i årskurs 4-6? Då är grund- lärarprogrammet rätt utbildning för dig. Du får kunskaper och redskap för att fånga upp och väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Under utbildningen fördjupar du dina ämneskunskaper och tränar dig i att planera och hålla egna lektioner. Programmet ges med två inriktningar: förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 respektive grundskolans årskurs 4-6. Du studerar de ämnen som du kommer att undervisa i. I inriktningen mot de yngre barnen läser du ämnen som svenska, matematik, engelska, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen och praktisk-estetiska ämnen. I inriktningen mot de lite äldre barnen ingår svenska, matematik och engelska. Under programmet ingår även verksamhetsförlagd utbildning som du gör på en skola. Båda inriktningarna ges i Uppsala med start höst- och vårtermin och i Visby med start hösttermin. När du läser programmet i Visby kan undervisning på distans förekomma. Programmet leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller i grundskolans årskurs 4-6. KARRIÄRBehovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar. Möjliga karriär- vägar är att söka tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor. Utbildningen ger även behörighet till forskarutbildning i didaktik. Ort: Uppsala och VisbyStarttermin: Höst och vår

Examen & Intyg

Grundlärarexamen, Grundlärarexamen, avancerad nivå

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner