Visa studentum.se som: Mobil

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Uppsala
300 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen i tider av globalisering och en allt mer automatiserad värld? Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle ger dig en unik tvärvetenskaplig kompetens som efterfrågas allt mer. Med kreativt tänkande och en teknisk grund får du förutsättningar att bidra till en bättre och hållbar framtid för alla.De två första åren läser du grundkurser inom matematik, teknik och naturvetenskap. Du studerar även teknik utifrån en samhällsvetenskaplig och humanistisk synvinkel. Din tekniska huvudkompetens får du inom området systemteknik, där modellering, simulering, reglerteknik, systemanalys och olika typer av tillämpad statistik och riskanalyser är huvudmetoder. Systemkompetensen kompletterar du med en valbar profilering som exempelvis energi- eller IT-system under årskurs 3-5. Efter programmet kan du arbeta med teknisk utveckling och lösningar med hänsyn till både tekniska systemkrav och sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.Programmet leder till en civilingenjörsexamen.Karriär: Efter programmet kan du arbeta med frågor som rör teknisk information, riskanalys, systemutveckling, produktutveckling och miljökonsekvensbeskrivning. Några går vidare och forskar inom till exempel energisystem, IT-system, människa-teknik-organisation eller idé- och lärdomshistoria.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.