Byggnadsantikvarieprogrammet

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län
Klassrum
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Gotlands Län
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Är du intresserad av äldre byggnader? Då är detta programmet för dig. På Byggnadsantikvarieprogrammet får du kunskap om hur vårt byggda kulturarv kan vårdas och brukas på ett långsiktigt hållbart sätt med respekt för dess kulturhistoriska värden. Programmets material- och teknikkurser är unika och finns bara vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Du kommer bland annat att studera byggnaders material och konstruktion samt hur de fungerar som tekniska system, bebyggelsens tradition och historia, hur restaureringar har genomförts förr och hur de görs idag, samt lagar, regler och processer som styr och påverkar den byggda miljön. Genom att kombinera teori med att jobba med projekt, övningar och laborationer får du insikt i och kunskap om kulturmiljövårdens praktik såväl som hantverk och teknik.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturvård som huvudområde. Efter programmet har du möjlighet att fortsätta med akademiska studier på avancerad nivå.

Studierna förbereder dig för ett yrkesliv som byggnadsantikvarie i organisationer, vid myndigheter eller på företag. Som byggnadsantikvarie kommer du att arbeta med att bevara, förvalta och utveckla byggnader och bebyggelsemiljöer från olika tider. Flera av våra tidigare studenter är i dag egna företagare eller verksamma vid konsultföretag.

Ort: Visby

Starttermin: Höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner