Visa studentum.se som: Mobil

Tränarprogrammet

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Umeå
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Umeå

Tränarprogrammet

Vill du arbeta med idrott är intresserad av ledarskap och vill utveckla din förmåga som tränare? Vill du vara med och utveckla, påverka och leda morgondagens elitidrottare? Genom Tränarprogrammet, Umeå universitet - ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet - får du en kompetensbaserad och vetenskapligt förankrad utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter som krävs av tränare på elitnivå. Tränarprogrammet är också påbyggnadsbart med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som kan ge dig lärarexamen i ämnet specialidrott och möjligheten att arbeta inom gymnasieskolan som specialidrottslärare .Under utbildningenI första delen av utbildningen så läggs en teoretisk grund genom bland annat kurser i idrottspsykologi, idrottspedagogik och idrottsmedicin. Längre fram i programmet ökas antalet färdighetstränande och tillämpade inslag användbara inom elitidrott. Senare i din utbildning kommer ytterligare ämnen, till exempel kostvetenskap, in i utbildningen. Under den sista delen av utbildningen fördjupas relationen mellan teori och praktiska inslag och programmet avslutas med praktik i en idrottslig verksamhet.Praktisk träningUnder stora delar av programmet varvas teori med praktiska inslag där du får träna yrkesfärdigheter användbara inom olika specialidrotter. Beroende på vilken idrott du själv är intresserad och har erfarenhet av, finns möjlighet att parallellt med Tränarprogrammet gå anpassade utbildningar inom respektive specialidrottsförbunds utbildningssystem.Studera eller praktisera utanför Sverige?Under utbildningen kan du studera någon eller några terminer utanför Sverige, antingen som utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet eller som så kallad free-mover. Du kan även göra din praktik och skriva din examensuppsats utomlands, eller i en annan del av Sverige, i en verksamhet som känns spännande för din blivande karriär som elittränare.Anpassad utbildningsmiljöSom student på Tränarprogrammet får du en stimulerande utbildningsmiljö. Många praktiska moment i din utbildning genomförs vid en av Europas största träningsanläggningar, IKSU, som ger dig en inspirerande miljö där du kan träna, koppla av och träffa studiekompisar på fritiden.Då Umeå universitet är ett Riksidrottsuniversitet finns ett nära samarbete med idrottsrörelsen i våra idrottsutbildningar och med idrottsforskare vid Umeå universitetDessutom finns möjligheten för elitaktiva idrottsutövare och tränare att teckna elitidrottsavtal för att kunna kombinera sina elitsatsningar och universitetsstudier.ProgramöversiktTermin 1Grundläggande Idrottspsykologi och Idrottspedagogik i relation till tränarrollenTermin 2Idrottspsykologi, hälsa och kroppens fysiologi och anatomiTermin 3Rollen - ledaren, tränaren, förebildenTermin 4Förutsättningar för fysisk prestationsutveckling och för den professionella tränarrollenTermin 5Prestationsfokuserat tränarskap - planering, genomförande, utvärdering.Termin 6Examensarbete och Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)    Efter utbildningenArbetsmarknadVälutbildade elittränare efterfrågas av idrottsorganisationer både inom Sverige och internationellt, och behovet bedöms öka under många år framöver. Tränarprogrammet är utvecklat i samarbete med Riksidrottsförbundet och programmet bygger på internationella riktlinjer för tränarutbildning enligt International Council for Coaching Excellence (ICCE).  Detta innebär goda förutsättningarna för att efter utbildningen kunna arbeta såväl nationellt som internationellt.Elittränaryrket blir allt mer professionaliserat och Tränarprogrammet är uppbyggt för att möta behoven av akademiskt utbildade tränare nu och i framtiden.Läsa vidare?Tränarprogrammet är påbyggnadsbart med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), varefter du kan ansöka om lärarlegitimation i gymnasieämnet specialidrott.Beroende på vilken inriktning du väljer under utbildningen är du efter examen också behörig att läsa psykologi eller idrottspedagogik på avancerad nivå.ExamenEfter fullgjorda studier (tre år) kan du ta ut en kandidatexamen i antingen psykologi med inriktning mot tränarskap, eller i idrottspedagogik med inriktning mot tränarskap.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: