Visa studentum.se som: Mobil

Senare del Sociologiprogrammet, T3

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Umeå
Antagningshistorik

Om utbildningen

Hur förstår man människors handlingar och åsikter, och går det förklara hur samhällsförändringar drivs? Lär dig upptäcka och analysera strukturer i samhället och sociala processer - allt från globala relationer till människors möten i vardagen, hur levnadsvillkor, värderingar och identiteter skiljer sig åt på grund av maktförhållanden, genus, social ojämlikhet, etniska relationer, ungdomskulturer med mera. Särskild träning ges i att leda undersökningar, göra utredningar och genomföra analyser.Under utbildningenUnder första året introduceras du i ämnet och läser kurser om samhället, människan och sociala relationer. År två tar upp aktuell sociologisk och socialpsykologisk forskning, modern samhällshistoria, arbetsrätt samt utrednings- och utvärderingsarbete. Historiekunskaper är viktiga för att förstå och analysera samhällsförändringar och aktuella samhällsfenomen. Arbetsrättsliga kunskaper är betydelsefulla eftersom i princip alla verksamheter, offentliga som privata, styrs av arbetsrättsliga ramar. År tre väljer du själv kurser, och sista terminen fördjupar du dig i sociologi eller socialpsykologi och skriver ett examensarbete i form av en kandidatuppsats.Välj inriktning - sociologi eller socialpsykologiPå programmet väljer du att läsa sociologisk eller socialpsykologisk inriktning, men stora delar av utbildningen är samma oavsett inriktning. Det innebär att alla programmets studenter har många gemensamma kunskaper efter utbildningens slut. Det som skiljer inriktningarna åt är att du läser en del olika teorier beroende på inriktning och att du kommer att göra en del uppgifter med antingen sociologisk eller socialpsykologisk fördjupning.Den femte terminen på programmet är valfri. Det innebär att du själv kan välja vad du vill läsa bara det är universitetsstudier. Du kan om du vill läsa något helt annat än sociologi eller kanske plugga utomlands. Det är ett bra tillfälle att prova på något nytt som kan ge dig nya kunskaper och vara berikande för både dig och din utbildning. Du kommer att få träffa din program- och studievägledare före du ska välja för att diskutera vad som kan vara rätt för just dig.Teori- och metodundervisning varvas med litteraturstudier under hela utbildningen. Din analytiska förmåga tränas genom hela utbildningen, vilket gör dig redo för de arbetsuppgifter du kan komma att ställas inför i arbetslivet. Undervisningen bedrivs framförallt i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt, men med handledning av lärare. Examination sker genom skriftliga och ibland även muntliga tentamina, deltagande i grupparbeten och seminarier samt författande av och opposition på rapporter och uppsatser. Den mesta av kurslitteraturen är på svenska men ibland även på engelska. Undervisningen sker främst på svenska. En av programmets kurser i utrednings- och utvärderingsarbete är helt på engelska.Plugga utomlandsSom student kan du läsa delar av utbildningen utomlands. Den valbara terminen passar bra för det, men det går även att plugga utomlands andra terminer. Studier utomlands ger ett vidgat perspektiv på samhället och livet i stort. Det är en unik möjlighet till att utvecklas och uppleva något nytt. Du förbättrar även dina språkkunskaper, något som är meriterande i arbetslivet när många har en akademisk examen, men betydligt färre har pluggat utomlands.Efter utbildningenMed en utbildning som sociolog kommer du att ha en bred arbetsmarknad och sociologer och socialpsykologer jobbar inom många olika organisationer, myndigheter och företag. Alla verksamheter som har med människor att göra har nytta av sociologens och socialpsykologens kunskaper - inte minst i jobb där det är viktigt med kunskaper om samhället, grupprocesser och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och levnadsvillkor.Som färdigutbildad sociolog och socialpsykolog kommer du bland annat jobba med att utreda och utvärdera, ta fram underlag för beslut som ska fattas, handlägga ärenden, leda projekt, samordna verksamheter och arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete. På en rad olika områden kan sociologer och socialpsykologer analysera förändringar och föreslå alternativa utvecklingsmöjligheter. Du kan jobba med frågor som rör välfärd och levnadsvillkor, mångfald och jämställdhet, arbetsmarknad och arbetsliv, personal och arbetsmiljö samt socialpolitik och kultur.Vanliga jobbAsylhandläggareJämställdhetskonsultKriminalvårdareProjektledareSamordnareUtredareSugen på att plugga mer eller forska?Efter utbildningen kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Här hos oss kan du välja att fortsätta med flera olika utbildningar inom exempelvis sociologi, genusvetenskap, ledarskap och organisation och ta en magister- eller masterexamen. Med en utbildning på avancerad nivå kan du senare även söka dig vidare till en forskarutbildning, men den ger dig också bättre chanser när du ska söka jobb.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95