Visa studentum.se som: Mobil

Senare del Programmet i statistik och data science, T2

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
150 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Umeå

Om utbildningen

Statistiker blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Samtidigt läser alltför få statistik. Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället. Programmet ger kunskaper om statistiska metoder för att analysera och tolka datamängder. Statistiker jobbar inom många olika områden: med miljö- och klimatfrågor, utvärdering av hälso- och sjukvård, marknadsanalyser eller opinionsundersökningar för att bara nämna några.Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet.UndervisningStatistikkurserna i programmet ger förståelse för statistiska resonemang och kunskap om de tekniker som tillämpas vid statistiska undersökningar. De ger också en djup och bred kunskap om statistiska metoder och tekniker för att tolka och analysera datamängder. En viktig aspekt är att kunna bedöma rimligheten och säkerheten i de slutsatser som dras. I programmet ingår också kurser om statistisk kommunikation och visualisering av data. Kurserna i vetenskapsteori, informatik och matematik ger kompletterande kunskaper som är viktiga för en statistiker.En valfri terminDen valfria terminen ger möjligheter till profilering mot områden där du kan tillämpa kunskaperna i statistik. Du kan också få möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.Efter utbildningenArbetsmarknaden ropar efter statistiker! Statistiker återfinns på en mängd olika arbetsplatser inom såväl privat som offentlig sektor.  Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.Ett varierande yrkeArbetsuppgifterna för en statistiker är mångskiftande och kan handla om att göra marknadsundersökningar, trafikplanering, klimat och miljöforskning, prognosberäkningar, kvalitetsstyrning inom industrin, utvärdera effekten av politiska reformer, planera försök för att utvärdera effekten av läkemedel, finna riskfaktorer för sjukdomar samt göra undersökningar av finansiella marknader och samhällsekonomin.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner