Visa studentum.se som: Mobil

Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T2

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
90 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Umeå
Antagningshistorik

Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T2

För att forma en effektiv verksamhet krävs kunskaper om den ständiga processen mellan ledare, följare och situation. För att analysera denna process lär du dig hur människan bygger upp, förändrar och leder verksamheter. Du får kunskap om individ-, grupp-, organisationsstruktur, kultur och omvärld genom teori- och metodundervisning och gruppanalyser, för att sedan jobba med exempelvis personal- och arbetslivsfrågor, utvecklings- och ledningsarbete eller fortsätta vidare mot forskning.Under utbildningenProgrammet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i ledarskaps- och organisationsfrågor. Under termin ett läser du en kurs i ledarskap och organisation och väljer en av programmets profilkurser. Termin två inleds med en metodkurs. Sedan väljer du om du vill skriva en magisteruppsats eller läsa en valbar kurs. Under termin tre läser du sedan en fördjupad kurs i ledarskap och organisation följt av en till profilkurs som du själv väljer. Fjärde och sista terminen skriver du antingen en större masteruppsats eller en mindre masteruppsats om du redan har skrivit en magisteruppsats. Om du skriver en mindre masteruppsats läser du även en valbar kurs.Läs ett eller två årProgrammet är en ett- eller tvåårig utbildning på heltid som du läser på plats i Umeå. Du kan läsa ett år till en magisterexamen eller två år till en masterexamen.Välj profilkurs - fyra olika områdenProgrammet ger profilkurser inom fyra olika områden. Alla profilkurser är kopplade till ledarskaps- och organisationsfrågor, men du väljer själv vad du vill inrikta dig mot. Du som läser ett år på programmet och tar en magisterexamen kan välja en profilkurs. Du som läser två år och tar en masterexamen kan välja två profilkurser.Arbetsrätt och arbetsmarknadHuman ResourcesOffentligt ledarskapProjektledning och organisationsdesignFör profilkurser inom området arbetsrätt och arbetsmarknad finns ett särskilt behörighetskrav om att du ska ha läst arbetsrätt på grundnivå. Övriga profilkurser är du behörig till om du har blivit antagen till programmet. Om du har frågor om profilkurser är du välkommen att kontakta vår program- och studievägledare.Undervisning på svenska, litteratur på engelskaEn stor del av kurslitteraturen är på engelska men undervisningen sker främst på svenska. En av programmets kurser är helt på engelska.Föreläsningar, seminarier och gruppövningarUndervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt men med handledning av lärare. Examination sker genom skriftliga och ibland även muntliga tentamen, deltagande i grupparbeten och seminarier samt författande av och opposition på rapporter och uppsatser.Välj en egen kursOm du läser två år på programmet kommer du att antingen under första eller andra året läsa en kurs som du väljer själv. Det enda villkoret är att den ska vara inom ett samhällsvetenskapligt område. Du kan välja att fördjupa dig mer inom ledarskaps- och organisationsfrågor, läsa något helt annat eller kanske plugga utomlands. Om du vill diskutera med någon före du väljer är du välkommen att kontakta vår program- och studievägledare.Plugga utomlandsOm du vill kan du läsa delar av utbildningen utomlands. Studier utomlands ger ett vidgat perspektiv på samhället och livet i stort och är en unik möjlighet att utvecklas och uppleva något nytt. Du förbättrar även dina språkkunskaper - något som är meriterande i arbetslivet när många har en akademisk examen, men betydligt färre har pluggat utomlands.Efter utbildningenEfter utbildningen kan du jobba inom både offentlig och privat sektor inom olika verksamhetsområden. Du kan exempelvis jobba med personal- och arbetslivsfrågor, utvecklingsarbete och ledningsarbete. Behov av personer med kompetenser inom dessa områden är stor på arbetsmarknaden och forskning inom samma områden är efterfrågad.Vanliga jobbHR-specialistOrganisationskonsultPersonalchefProjektledareSamordnareUtvecklingsledareVerksamhetsledareSugen på att forska?Efter utbildningen kan du även söka dig vidare till en forskarutbildning.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner