Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, 120 hp, T2

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
Klassrum
90 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2023 - Umeå
Antagningshistorik

Om utbildningen

Över hela världen, i såväl höginkomst- som låginkomstländer, finns ett stort behov av hälsoekonomisk kompetens. Hälsoekonomer analyserar hur resurser används och hur detta påverkar hälsan, men också hur resurser bör användas för att åstadkomma största möjliga hälsovinster. Hittills har de flesta hälsoekonomer arbetat med sjukvård, men behovet ökar av hälsoekonomisk kompetens i folkhälsoarbete och folkhälsopolitik.Hälsoekonomisk kompetens är också värdefull vid organisations- och systemförändringar eller vid analyser av finansieringssystem inom hälso- och sjukvården.För att kunna arbeta med dessa frågor behövs kunskap om teorier och metoder både inom hälsoekonomi och inom folkhälsovetenskap - hur man studerar befolkningens hälsa och dess utveckling. Under första året ingår kurser i folkhälsovetenskap, epidemiologi, biostatistik, kvalitativa metoder, hälsosystemanalys, hälsoekonomisk utvärdering och sociala förklaringsmodeller för folkhälsans utveckling. Efter detta år går det bra att ta ut en medicine magisterexamen, 60 högskolepoäng, i folkhälsovetenskap. (Engelsk examensbenämning: Degree of Master of Science, 60 credits, Main Field of Study: Public Health).Under andra året studeras tre kurser i hälsoekonomi samt ett antal valbara kurser vid Epidemiologi och Global Hälsa eller på Handelshögskolan. Därefter uppnås en medicine masterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi. (Engelsk examensbenämning: Degree of Master of Science (120 credits), Main Field of Study: Public Health, Specialization: Health Economics).Masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi kan sökas av dig som har en grundläggande utbildning i hälsa och vård, ekonomi eller annan samhälls-/beteendevetenskap.Av dem som studerar hälsoekonomi har många en vårdutbildning, de är exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och tandläkare. Många har också en samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig grundutbildning, exempelvis socionomer, ekonomer, statsvetare och psykologer.Masterprogrammet i hälsoekonomi har utvecklats i ett samarbete mellan institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa och Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets första termin.

Examen & Intyg

Masterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 36 recensioner.
Se alla skolans recensioner