Visa studentum.se som: Mobil

Senare del Masterprogram i arbetsterapi, Termin 2

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
90 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå

Senare del Masterprogram i arbetsterapi, Termin 2

Utbildningen sker med fördröjd studietakt (50%) och är i huvudsak organiserad som en delvis nätbaserad distansutbildning med träffar i Umeå.Programmet inleds med en kurs i Vetenskaplig metod (15 högskolepoäng) i syfte att fördjupa ditt vetenskapliga förhållningssätt och förbereda för projektarbete och/eller uppsats på avancerad nivå. Den omfattar vetenskapsteori, informationssökning, artikelgranskning, vetenskaplig metod, statistik, forskningsetik samt genusperspektiv på hälsoforskning. Under den andra terminen studeras Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller (15 högskolepoäng). Det innebär fördjupning inom teorier och modeller med särskilt fokus på klinisk relevans och tillämpning. Därefter följer under det andra året Arbetsterapi - examensarbetet (30 högskolepoäng) som innebär att du planerar och genomför ett vetenskapligt projekt som redovisas i form av en uppsats.Resterande kurser utgörs av två teoretiska baskurser, Evidensbaserad arbetsterapi och Fördjupning inom vetenskaplig metod (totalt 22,5 högskolepoäng) och valbara kurser om 37,5 högskolepoäng. En succesiv progression inom området sker huvudsakligen utifrån dimensionerna forskningsförberedande kunskap och ämneskomplexitet, varför ordningen på de ingående kurserna i masterprogrammet bestäms i samråd mellan student och kursansvarig/studievägledare i en individuell studieplan.Efter de första 60 högskolepoängen kan du välja att avsluta dina studier och ansöka om magisterexamen. 

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets första termin.

Examen & Intyg

Masterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner