Visa studentum.se som: Mobil

Senare del Kulturanalysprogrammet, T3, T5

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Umeå

Om utbildningen

Kulturanalysprogrammet är en bred utbildning med inriktning mot kultur och samhälle. Den handlar om hur värderingar och normer spelar roll i samhället, privatlivet och på arbetsplatser. Kulturanalytiker intresserar sig för kulturrelaterade frågor och arbetar t.ex. som kulturproducenter, biståndsarbetare, jämställdhetshandläggare, mångfaldsstrateger, projektledare och volontärsamordnare. De är också specialister på normkritik, konflikthantering, gruppdynamik, jämställdhet och projektledning.Under utbildningenPå Kulturanalysprogrammet blandas teori och praktik. Diskussion och kritiskt tänkande genomsyrar undervisningen. Du får redan under utbildningen möjlighet att prova på kulturanalytikerns praktiska arbete genom övningar, fallstudier och praktik. Som exempel kan nämnas att kulturanalysstudenter under utbildningen har arbetat i lärorika projekt tillsammans med bl.a. Umeå kommun, Ålidhemsskolan i Umeå, Västerbottens museum, ICA och COOP samt Södertälje kommun. En viktig del av utbildningen är den personliga inriktning (profil) du väljer. Med stöd av profilhandlare utvecklar du sedan denna unika kompetens under hela utbildningen.Det första året behandlar centrala perspektiv på samhälle, kultur och identitet. Dessutom ingår kunskaper i normkritik, strategisk kommunikation och konsten att både planera och genomföra en utvärdering. Därefter behandlas politiska ramverk, upplevelsesamhället och olika former av kulturmönster. År ett, som också innefattar kulturanalytisk teori och kulturanalytiska metoder, till exempel intervjuer, observationer och textanalyser, avslutas med genomförandet av ett fältarbete och skrivandet av en mindre uppsats.År två inleds med en modul om språkets betydelse för kultur och samhälle. Därefter behandlas vad ett projekt kan innefatta samt vad projektarbete och ledarskap innebär i teori och praktik genom att studenterna själva leder och genomför riktiga projekt. Vidare diskuteras vad det innebär att arbeta i grupp och fatta gruppbaserade beslut. År två innefattar också betydelser reflexivitet och intersektionalitet samt av kulturanalys i ett internationellt perspektiv. Studenten fördjupar dessutom sina kunskaper utifrån vald profil. Det innebär undersöka hur vald profil kan förstås med hjälp av olika analytiska begrepp som till exempel genus, klass, generation, makt och etik.Det tredje året inleds med en modul om teoretiska perspektiv och metoder. Därefter skriver studenten ett examensarbete, antingen baserat på ett eget valt ämne eller i samverkan med någon extern part. År tre innefattar också ett fördjupat individuellt eller kollektivt projektarbete, karriärplanering och en 10 veckor lång praktik som antingen genomförs på hemmaplan eller utomlands. Under år tre ges dessutom studenten möjlighet att studera utomlands eller välja egna kurser.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95