Visa studentum.se som: Mobil

Senare del av Programmet för kulturentreprenörskap, T3, T5

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Umeå

Om utbildningen

Programmet för kulturentreprenörskap är inriktat på verksamhetsutveckling, entreprenörskap och projektledarskap inom kultursektorn och så kallade kreativa miljöer/näringar. Utbildningen ger en handlingskompetens genom att studenten tillsammans med projekthandledare utvecklar reella projekt som kan igångsättas under utbildningen och/eller efter avslutad utbildning. Programmet erbjuder även ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.Det första året behandlar centrala perspektiv på samhälle, kultur och identitet. Dessutom ingår kunskaper i normkritik, strategisk kommunikation och konsten att både planera och genomföra en utvärdering. Därefter behandlas politiska ramverk, upplevelsesamhället och olika former av kulturmönster. År ett, som också innefattar kulturanalytisk teori och kulturanalytiska metoder, till exempel intervjuer, observationer och textanalyser, avslutas med genomförandet av ett fältarbete och skrivandet av en mindre uppsats.Andra året börjar med teambuildning och ger därefter teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för arbete med projekt och produktion inom kultursektorn. Under läsåret behandlas vad ett projekt kan innefatta samt vad projektarbete och ledarskap innebär i teori och praktik genom att studenterna själva leder och genomför riktiga projekt som möter en verklig publik. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i grupp och fatta gruppbaserade beslut genom ett konkret projektarbete och praktik. Olika typer av digitala presentations- och gestaltningsformer ingår fortlöpande. Det andra året tar också upp frågeställningar kring artificiell intelligens och vad den sortens digitala möjligheter kan ha för inverkan på ett kulturentreprenörskap.Visare behandlas under det andra året också etik, lagar och och avtal samt affärsutveckling och finansiering för kulturentreprenörer.Det tredje året inleds med en modul om teoretiska perspektiv och metoder. Därefter skriver studenten ett examensarbete, antingen baserat på ett eget valt ämne eller i samverkan med någon extern part. År tre innefattar också ett fördjupat individuellt eller kollektivt projektarbete, karriärplanering och en 10 veckor lång praktik som antingen genomförs på hemmaplan eller utomlands. Under år tre ges dessutom studenten möjlighet att studera utomlands eller välja egna kurser.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95